Partners – welkom!

Wilt u zich persoonlijk of met uw organisatie verbinden aan dit project? 

Dan bent u hartelijk welkom!

Neemt u daarvoor a.u.b. contact met ons op.

(26.1.2014: Het aantal bedrijven en organisaties die zich verbonden voelen met Growing Green Houses groeit gestaag. Om iedereen op gepaste wijze deel te laten nemen zijn we nu bezig met het verder invullen van commerciele mogelijkheden. Naast diverse sponsorpaketten bieden we ook de mogelijkheid om in natura, kennis of op een andere manier aan de realisatie van dit idee bij te dragen. Interesse? – Maak het kenbaar!

26.11.2013: op dit moment zijn we in de fase van orientatie en het creeren van verbinding en draagvlak, zowel in mankracht, middelen en mogelijkheden. Wilt u hierover meer weten nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: