kennis + publicaties

Onze kennis over bouwbotanik, tree-shaping, biodesign en bouwen met levende structuren groeit in hard tempo. Dit sluit goed aan bij de specifieke achtergronden van ons kernteam op het gebied van sociaal bouwen, samen bouwen, ecologisch bouwen, gezond bouwen, collectief bouwen, biologisch bouwen, bouwbiologisch bouwen, verbouwen ezv.

De focus op levende structuren in architectuur en bouw vraagt om een volledig andere benadering van zowel het ontwerpproces als ook de realisatie. Slow-food is inmiddels de meesten wel bekend, slow-architecture daarentegen nog nauwelijks. Dit levert zeer inspirerende en mind-shifting discussies op die we in toekomst binnen het begeleidende process graag met geinteresseerden delen.

Kan je ueberhaupt spreken over “bouwen”, terwijl het in feite om “planten” gaat. En wat zijn de consequenties hiervan in bouwkundige, juridische of procestechnische context? In welke relatie staat onderhoud tot zorg, gelden dezelfde comfort-eisen als in reguliere gebouwen of geeft de natuur de haalbare ambities aan. Wanneer spreek je over verkrachting van architectuur en wanneer over verkrachting van natuur? Is het een bedreiging of een kans?

Na gelang het proces vordert gaan we hier texten en links publiceren waarvan we denken dat deze een goed beeld geven over de verschillende aspecten bij het realiseren van Growing Green Houses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: